Biyolojik Çeşitlilik Nedir?

Biyolojik çeşitlilik, uzun dönemde azalmaya neden olmayacak ve bugünkü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılama potansiyelini koruyacak zenginliği ifade eder. Yani biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir olması, hem bugünkü insanların gereksinimlerinin karşılanmasını hem de gelecek kuşakların haklarının korunmasını ifade etmektedir.

Biyolojik Çeşitlilik Nedir?

Biyolojik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği, tür çeşitliliği ve genetik çeşitlilik olmak üzere üç temel unsur ve bu üç unsuru birbirine bağlayan ilişkiden, yani ekolojik olaylar çeşitliliğinden oluşmaktadır.

Ekosistem çeşitliliği, bu ekosistemi oluşturan unsurların zaman içinde gösterdikleri değişimlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden yeryüzünde farklı ekosistem türleri bulunmaktadır. Yine bu etkenlere bağlı olarak, bir ekosistem içinde farklı habitat çeşitliliği görülmektedir. Örneğin çok yağış alan bölgelerde göl ve akarsu gibi sulak ekosistemler bulunmaktadır.

Tür çeşitliliği, bir ekosistem içinde bulunan türlerin çeşitliliğini ve sayısını ifade etmektedir. Bir bölgede doğal olarak yetişen türlerin sayısı fazla ise o bölge tür çeşitliliği bakımından zengin kabul edilir. Bu türler yüz binlerce yıllık bir evrimsel geçmişte ortaya çıkar.

Genetik çeşitlilik, belli bir tür içindeki genetik farklılıkları ifade etmektedir. Genelde bir tür içinde çeşitli popülasyonlar ve her popülasyon içinde farklı binlerce birey bulunur. Bir türün içindeki her birey farklı bir genetik yapıya sahiptir.

Ekolojik olaylar çeşitliliği ise, biyolojik çeşitliliğe ayrı bir boyut kazandırır. Bir ekosistemde, canlı ve cansız varlıkların yer aldığı karmaşık bir dizi olay bulunmaktadır. Olayların çeşitliliği, bir ekosistemin işlemesini ve sonuç olarak içindeki canlıların yaşamasını sağlar. Ekolojik olaylar çeşitliliği, bir ekosistemde uzun evrimsel süreç içinde ortaya çıkan ve bugün de devam eden farklı olaylar ve etkileşimler dizisidir.

Kuruluşumuz, biyolojik çeşitlilik konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.