Biyoçeşitliliğin Önemi Nedir?

Ekolojik olaylar, biyolojik çeşitliliğe ayrı bir boyut ve zenginlik kazandırmaktadır. Ekosistem içinde, bütün organizmalar arasında süregelen karmaşık olaylar yaşanmaktadır. Bu olaylar ekosistemde canlı ve cansız unsurları birbirine bağlamakta ve biyoçeşitlilik karşılıklı denge içinde kalmaktadır. Bu süreç milyonlarca yıldan beri süregelmektedir. Bunca yıl içinde, çeşitli jeolojik devirler yaşanmış ve birçok tür ortaya çıkmıştır. Bu arada birçok türün de nesli yok olmıştur. Günümüzde de bu süreç devam etmektedir ve yaşam alanları dar olan bazı türler yok olmaktadır. Bu doğal bir olaydır ve bir türün nesli eninde sonunda kaçınılmaz olarak tükenecektir.

Biyoçeşitliliğin Önemi Nedir?

Ancak nesil tükenme olayları genel olarak, zaman içindeki iklim değişiklikleri, türler arası rekabet, göktaşlarının dünyaya çarpması ve benzer doğal yollar yüzünden olmuştur. Bir türün nesli bu şekilde yavaş yavaş tükenirken, türün genetik yapısında yavaş yavaş gerçekleşen değişimler ile bir kısmı çevreye ayak uydurmuş ve yeni ırklar ve yeni türler ortaya çıkmıştır. Bu şekilde bir ekosistemde yaşanan kazanç ve kayıplar ile, nesli tükenen türler ile yeni ortaya çıkan türler arasında bir denge kurulmuştur.

Buna karşılık insan faaliyetleri de bazı türlerin nesillerinin tükenmesine yol açmıştır ve bu durum doğal yolla olan nesil tükenmesinden farklı sonuçlar doğurmuştur. Son 200 yıllık zaman diliminde nesli tükenen türlerin sayısı, insan türü ortaya çıkmadan önceki 200 milyon yıllık zaman diliminden çok fazla gerçekleşmiştir. İnsanlar zekası ve alet kullanma becerileri ile insafsızca avlanmış, ormanları yakmış ve doğayı bilinçsizce tahrip etmiştir. Oysa biyoçeşitlilik insan neslinin devamı için de bir gerekliliktir.

Kuruluşumuz, biyoçeşitlilik konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.