Organik Deterjanlar

Çoğu çamaşır deterjanı, insanlar farkında olmasa bile, tüketicilere büyük bir sorun yaşatmaktadır. Giysilerde, cilt tarafından absorbe edilen veya solunan kimyasal bir tortu bırakır. Bu tehlikeli kimyasal maddelerin bir kısmı potansiyel kanserojen etkilere de sahiptir. Örneğin tipik temizleyici deterjanlarda bulunan dioksan, insanlar için kanserojen bir maddedir. Ayrıca yüzey aktif maddelerin insan sağlığı için sorun yarattığı tespit edilmiştir. Çamaşır deterjanlarında bulunan diğer tehlikeli kimyasallar, fosfatlar, lineer alkil benzen sülfonatlar, petrol distilatları, optik parlatıcılar, polialkilen glikol ve etilen oksit gibi maddelerdir. Bu kimyasalların çoğu sadece cilde zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda çevre ve hayvan yaşamını da olumsuz etkilemektedir.

Organik Deterjanlar

Bu yüzden organik deterjanlar şu iki nedenle önemli olmaktadır: birincisi toksik olmaması ve insan sağlığı için daha iyi olması, ikincisi de çevre için daha iyi olması. Organik deterjanlarda zararlı kimyasallar ve şüpheli sürfaktanlar yoktur ve kesinlikle toksik değildir.

Organik deterjanların üretiminde, tamamen doğal bileşenler ve mineraller kullanılmaktadır ve çevre için tamamen güvenli ve biyolojik olarak çözünebilir özelliktedir. Organik deterjanlar suda tamamen çözündüğü ve su kaynakları veya sucul yaşam için hiçbir risk oluşturmadığı için, tamamen güvenlidir.

Kısaca organik deterjanlar, sabunlar veya başka deterjan yüzey aktif maddeleri, organik olarak yetiştirilen organizmalardan elde edilmektedir. Bu yüzden organik deterjan sabundan da elde edilebilir. Ayrıca organik çamaşır deterjanı, klor, fosfatlar, sentetik boyalar ve parfümler gibi başka yapay katkı maddeleri içermez.

Kuruluşumuz, organik ürünler kapsamında organik deterjan test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Organik deterjan testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.