Organik Bal

Organik balcılık dendiği zaman, doğada bulunan polen, nektar ve suyun arılar tarafından toplanması ve bal üretilmesi işlemi kastedilmektedir. Organik balcılık çalışmalarında, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda kimyasal ilaçlamaya ve suni beslemeye izin verilmemekte ve faaliyetler organik tarım alanlarında veya doğal yapısı bozulmamış florada kontrol altında sürdürülmektedir. Ayrıca bu faaliyetlerin her aşaması bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Organik Bal

Arıcılık sektöründe organik bal üretimi yapamak için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır (Bölüm 23: Organik arı yetiştiriciliği). Organik baldan söz edebilmek için, kovanların özellikleri, çevre kalitesi, balın özenle elde edilmesi, işlenmesi ve depolanması son derece önemli süreçlerdir. Bu süreçlerde sentetik kovucu maddelerin kullanılmasına izin verilmemektedir.

Organik bal üretiminde dikkate alınana başlıca özellikler şunlardır: geçiş dönemi, arıların menşei, arı kolonilerinin bulunduğu bölge, arıların beslenme şekli, kovanların ve diğer arıcılık malzemelerinin nitelikleri, hastalıklara karşı alınan önlemler ve mücadele şekli ve kontrol ve belgelendirme işlemleri. Geçiş dönemi, organik bal üretime karar verildiği ve hazırlıkların yapılmaya başlandığı dönemdir. Bundan sonraki süreç arıların menşeine karar verme sürecidir. Seçilecek arı ırkının yerel koşullara uyum sağlama kapasitesi, dayanıklıkları ve hastalıklara karşı direnç güçleri önemlidir. Organik bal üretim yapılan işletmelerden oğul alarak ya da geleneksel üretim yapan işletmelerden alınan arı kolonileri organik petekli çerçevelere konularak arı kolonisi kurulmalıdır.

Kuruluşumuz, organik ürünler kapsamında organik bal test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Organik bal testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.