Eko Etiketleme Uygulamasını İzlemek Üzere Avusturya Ziyareti Yapıldı

Eko etiket uygulamalarının Avrupa Birliği ülkelerindeki gelişmesini izlemek ve yaşanan problemlerin çözümlerini araştırmak üzere kuruluşumuz geçtiğimiz ay Avusturya, Almanya ve İtalya’yı kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleşmiştir.

Eko Etiketleme Uygulamasını İzlemek Üzere Avusturya Ziyareti Yapıldı

Bu ziyaretlerde hem Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar yakından gözlenmiş hem de ECO Label™ ve ECOmark® uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Aynı zamanda ülkemizdeki uygulamaların Avrupa Birliği Çevre Etiketi sistemi ile uyumlaştırılması konusunda gözlemler yapılmıştır.

Avusturya’da Federal Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı tarafından eko etiketleme uygulaması 2017 yılında başlatılmış ve Ulusal Çevre Etiket Sistemi uygulamaya konulmuştur. Bugüne kadar binin üzerinde ürün etiketlenmiş ve yüzlerce lisanslı ürün tüketicilere sunulmuştur.
Bu ziyaretler sırasında etiketli ürünler hakkında bilgilendirici sunumlar düzenlenmiş, fabrika ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve farklı sektörlere ait çevre etiketli ürünler incelenmiştir.

Kuruluşumuzun bu ziyaretlerden beklentisi, çevreye duyarlı ürünlerin artması ve tüketicilerin daha bilinçli seçim yapabilmesi için ülkemizde ECO Label™ ve ECOmark® uygulamalarının yaygınlaşmasıdır. Ülkemizde de gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanan eko etiketleme sisteminde ürünler, önce çevresel etiketin kullanım koşullarına yönelik olarak değerlendirilmekte ve gerekli kriterleri sağlamaları durumda eko etiket kullanımına izin verilmektedir.

Ülkemizde mevcut durumda 40 civarında farklı ürün grubunda ECO Label™ verilmektedir. Bu etiketi kullanabilmek için önceden belirlenen kriterlere uyumluluk aranmaktadır. Bu kriterlerin belirlenmesinde hammadde seçiminden, üretime, dağıtıma, tüketime ve atık olmasına kadar bütün süreçler dikkate alınmaktadır. Kısaca bir ürünün tüm yaşam döngüsü değerlendirme kapsamına girmektedir.