ECO Label™ Uygulaması Ülkemizde Yaygınlaşıyor

Ülkemizde çevreye duyarlı ürünlerin artmasına ve tüketicilerin daha bilinçli seçim yapmasına imkan tanıyacak eko etiket uygulaması yaygınlaşmaktadır. Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında sürdürülen Çevresel Etki Değerlendirmesi Sistemi (ÇED) çalışmalarının bir sonucu olan Ulusal Çevre Etiket (Eko-Etiket) Sistemi de bunda etkili olmaktadır. Çevre Etiketi Yönetmeliği 2018 yılı Ekim ayında yayınlanmıştır.

ECO Label™ Uygulaması Ülkemizde Yaygınlaşıyor

Söz konusu proje kapsamında ülkemizde ilk olarak tekstil, seramik ve kağıt sektöründen üç farklı ürün için eko etiketi uygulaması başlatılmıştır. Eko etiket uygulaması bugün hızla gelişmiş ve farklı sektörlerden çok sayıda ürün eko etiket kullanımına hak kazanmıştır.

ECO Label™ uygulaması da, ürünler için hammadde temin edilmesinden geri kazanımına kadar üretim süreçlerinin çeşitli aşamalarını kapsayan bir çevre etiket uygulamasıdır. Amaçlanan temiz üretim ve sürdürülebilir tüketim için çevreye uyumlu üretimi desteklmektir. Bu sistem sayesinde tüketiciler kendilerine seçenek sağlayacak bilgilere kolayca ulaşabilmektedir.

ECO Label™ uygulaması ile aynı zamanda enerjinin verimli kullanımı, atıkların azaltılması ve ürün yönetimi de teşvik edilmektedir. ECO Label™, üretici firmaların ürünlerinin, hem ülke dışındaki pazarlara açılmasında hem de iç pazarda tercih edilmesinde önemli bir imkan olmaktadır.

Bugün çok sayıda ürünü kapsayan ECO Label™ uygulaması, ciddi çevre kriterleri ile öne çıkmaktadır. Bu etiketi kullanan firmalar, üretimlerinin tüm aşamalarını denetimlere açmaktadır ve hammadde seçiminden, üretime, dağıtıma, tüketime ve tüketildikden sonra geri dönüşümüne kadar birçok süreç incelenmektedir. Sadece çevreye duyarlı ürünler ECO Label™ etiketi taşıyabilir.