ECO Label™, III. Tarım Orman Şurası’na Katıldı

Kuruluşumuz, 17 Temmuz 2019 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen III. Tarım Orman Şurası’na katıldı.

ECO Label™, III. Tarım Orman Şurası’na Katıldı

Bu toplantıda görüşülen başlıca konular şunlar olmuştur:

  • Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin daha fazla geliştirilmesi
  • İşletmelerde gıda üretimi ve güvenliğinin sağlanması
  • Kırsal kalkınma bağlamında, su kaynakları, biyoçeşitlilik ve toprakların korunması ve bu doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması
  • Tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerin örgütlenmesi ve ekolojik ve organik üretim konularında bilinçlendirilmesi
  • Tarımsal ve hayvansal üretimin doğru planlanması ve tarımsal faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi
  • Tarımsal piyasaların yeniden düzenlenmesi
  • Orman ve mera alanlarının planlı yönetimi
  • Doğanın korunmasına yönelik stratejiler oluşturulması

Çalışma grupları kurularak sürdürülen çalışmalara katılan kuruluşumuz, tarımsal alanda ülkemiz tarımının dünü, bugünü ve geleceği konusunda bildiriler sunmuştur.

Toplantıda 21 çalışma grubu kurulmuş ve çok sayıda öğretim üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Bakanlık personeli ve Bakanlık dışında çalışan resmi görevli, toplam 900’e yakın kişi şurada görev almıştır.

Kuruluşumuz ağırlıklı olarak ekosistemin karşı karşıya kaldığı durum, ekolojik tarımın önemi ve bu alandaki ürün ve sistem belgelendirmeleri konularında görüş ve deneyimlerini paylaşmıştır.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Aynı zamanda tarımsal işletmelerin verimliliklerinin artması ve hem insan sağlığı hem de doğanın korunması konularında sorumluluk duygusu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.