ECO Label™, Eko Etiket Seminerlerine Devam Ediyor

Kuruluşumuz ECO Label™, geçen yıl ilkini İstanbul’da gerçekleştirdiği eko etiket seminerlerinin ikincisini bu yıl İzmir’de düzenlemiştir.

ECO Label™, Eko Etiket Seminerlerine Devam Ediyor

Geniş bir katılımcı kitlesine hitap edilen bu seminerde dünyadaki ve ülkemizdeki ekolojik veya organik üretim yöntemleri, standartları ve yaklaşımları konusunda bilgiler aktarılmış ve yenilikler tanıtılmıştır. Bu yıl da büyük ilgi gören eko etiket seminerlerine gelecek yıllarda da devam edilmesine prensip olarak karar verilmiştir.

Bu şekilde kuruluşumuz üzerine düşen sorumluluğu büyük bir özveri ile yerine getirmiş olmaktadır. Hem işletmeler hem de toplumun bu yönde bilinçlenmesinin, hem insan sağlığının hem de ekosistemin korunması bakımından önemi tartışılamaz.

Eko etiketler, sadece gıda ürünlerinin değil birçok endüstriyel ürünün, üretim süreçleri ve kullanımı sırasında, diğer ürünlere kıyasla çevreye ve insan sağlığına daha az zarar veren ürünlere konulan etiketlerdir.

Ekolojk faaliyetlerin amacı, canlıların yaşadıkları çevreye bıraktıkları iyi veya kötü bütün etkileri inceleyen çevre bilimi çalışmalarını sürdürmektir. Amaçlanan bu etkilerin önünü almak ya da çevresel olumsuzlukları en aza indirmektir. Kısaca doğal yaşamın sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından düzenlenen seminerler ile, ekolojik çevreye karşı insanlar ve işletmeler daha duyarlı olmaya davet edilmektedir. Farkındalığı arttırmak için bu tür çalışmaların faydası büyüktür. Düzenlenen seminerlerde, en son ekolojik yaklaşımlar hakkında birinci ağızdan bilgiler ve deneyimler aktarılmaktadır.

Aynı zamanda çıkarılan yeni yasal düzenlemeler, standartlar ve sürdürülen çalışmalar açıklanmaktadır. Kısaca çevreye duyarlı olmanın temel toplumsal sorumluluk olduğunun üzerinde durulmaktadır.