Hangi İşletmeler ECOmark Sertifikası Alabilir?

ECOmark sertifikasyonu, üretici firmaların gıda güvenliğine yönelik tedbirler almalarını, çevreyi ve toprağı korumaya yönelik tedbirler almalarını ve üretici firmaların ve tarım çalışanlarının sağlık, güvenlik ve refahına yönelik tedbirler almalarını sağlamaktadır.

Hangi İşletmeler ECOmark Sertifikası Alabilir?

ECOmark sertifikası alan firmalar, iyi tarım uygulamaları ile yaşanan çevreyi korumuş olmaktadır. Bu firmalar sağlıklı yaşamın dostudur. Hem çalışanların hem de toplumun sağlığını korumakta ve güvenilir ürünler sunmaktadır. Bu aynı zamanda toplumun sağlıklı yaşam ve sağlıklı tüketim yapma bilincini de geliştirir. ECOmark sertifikası, ürünün güvenilirliğini ve kalitesini kanıtladığı için üretici firmalar dış pazarlara daha kolay ulaşma imkanı bulur. Rekabet gücü ve pazarlama imkanları artan firmalar daha fazla kazanç elde etmeye başlar. ECOmark sertifikası aynı zamanda üretimde çalışan işçilerin sosyal haklarında da iyileşme sağlar.

Kısaca ECOmark sertifikası, çevre ile uyum sağlamış bir üretim yöntemi uygulayan üretici firmalar, çiftlik sahipleri ve küçük imalatçılar tarafından talep edilebilir. Söz konusu işletmeler doğal ve yerel kaynaklara dayanan faaliyet göstermekte ve bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde hormon, sentetik kimyasal ilaç ve gübre kullanmamaktadır. Bu koşullara uygun şekilde üretimi yapılan tüm ekolojik ürünlere, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından inceleme ve denetleme görevi verilen uluslararası tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonrasında ECOmark sertifikası verilmektedir. Kuruluşumuz, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen yetkilendirme esaslarına uygun şekilde inceleme ve sertifikasyon işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuz ECOmark®, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.