ECOmark Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

ECOmark sertifikası uygulamasında tarımsal ürünler, tüm yaşam döngüsü dikkate alınarak belgelendirilmektedir. Her bir ürün kategorisi için belgelendirilme kriterleri tespit edilmiştir. Tarımsal ürünler üretim şekli ve ürün özelliklerine göre kategorize edimiştir.

ECOmark Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

ECOmark sertifikasına sahip olmak, hem üretici firmalara hem de insanlara birçok bakımdan fayda sağlamaktadır. Örneğin,

  • Üretici ve ithalatçı firmalar için, ürünlerin çevresel etkilerini azaltma yönünde bir teşvik sağlanmaktadır
  • Firmaların ürünlerinin olumsuz çevresel etkilerini azaltma konusundaki gerçek girişimleri ödüllendirilmektedir
  • Tüketicilerin satın alma kararlarında dikkate almaları için bilgi temin edilmekte ve tüketicilerin günlük yaşamlarında çevreye karşı sorumlu olmalarına yardımcı olunmaktadır
  • İnsanların daha az zararlı çevresel etkileri olan ürünleri satın almaları teşvik edilmektedir
  • Nihayetinde çevre kalitesi iyileştirilmekte ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi teşvik edilmektedir

Tarımsal ürünlerin üzerinde bulunan ECOmark işareti, toplum bilinci oluşturmasına ve ECOmark programın yayılmasına katkı sağlamaktadır. Kuruluşumuz aynı zamanda tüketici kuruluşları tarafından yapılan ürün karşılaştırmalı test programları teşvik etmekte ve sonuçları kamuoyuna açıklamaktadır. Keza ECOmark ürünlerinin formülasyonu için toplumun çıkarlarına yönelik her türlü araştırmayı desteklemektedir.

ECOmark standardı kapsamında dikkate alınan parametreler şu şekildedir: hammadde kaynağı içeren üretim süreci, doğal kaynaklar örneği, çevre üzerinde olası etki, ürünün üretiminde enerji tasarrufu, üretim sürecinden kaynaklanan atıkların etkisi ve kapsamı, ürünün imhası, atık ve geri dönüştürülmüş malzemeler olarak kullanılması, geri dönüşüm veya ambalajlama için uygunluk ve biyobozunurluk.

Kuruluşumuz ECOmark®, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.