ECOmark İlkeleri Nelerdir?

ECOmark sertifikasyonunun başlıca iki temel ilkesi bulunmaktadır: insan sağlığını korumak ve doğal kaynaklara zarar vermemek. İnsan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ve doğal çevreyi korumaya özen gösteren bir tarımsal üretim yapılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması bakımından, üstelik tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik sağlanması açısından son derece önemlidir. ECOmark sertifikasyon hizmetleri, üretici firmaların daha kaliteli, etkin ve yüksek verimli üretim yapmalarına ve insan sağlığına önem vermelerine, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanılır bir yerküre bırakma konusunda sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan yaratmaktadır.

ECOmark İlkeleri Nelerdir?

ECOmark sertifikasyonunun başlıca amaçları şunlardır: insan ve hayvan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen tarımsal üretim yapılması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması, doğal kaynakların korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması.

Esasen Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu (EUREP) tarafından açıklanan tarım ürünlerinde aranacak standartlar ve iyi tarım uygulamaları (GAP) protokolu bu amaçla yayınlanmıştır. EUREP, tarım ürünlerinin protokol kurallarına uygunluğunun denetlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla 2001 yılında EUREPGAP teknik ve standartlar komitesini kurmuş ve belgelendirme çalışmalarına başlamıştır. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde bu standartlar geliştirilerek beş farklı alana yayılmıştır: taze meyve ve sebze sertifikası, çiçek ve süs bitkileri sertifikası, entegre tarım işletmesi sistem güvence belgesi, entegre su ürünleri sistem güvence belgesi ve yeşil kahve sertifikası. Bu sertifika programları, tarımsal üretimin insan ve hayvan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak yapıldığını kanıtlamak içindir.

Kuruluşumuz ECOmark®, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.